Haydom Development Company (HDC) er interessert i å komme i kontakt med samarbeidspartnere som kan tenke seg å være med på å arbeide for å oppfylle selskapets mål.

Ta kontakt her: post@haydom-dc.com

                                                                                 Link to the english pages:

Hjem HDCs styre Bakgrunnen for HDC HDCs mål og visjoner HDCs erfaringer

Konflikten mellom HDC og HLH/SHV handler om hvem som har eiendomsretten til en stor farm (Mulbadaw) på 40.000 daa og et tilhørende servicesenter i Tanzania.

Hovedankepunktet mot HLH/SHV er at de i aug. 2006 okkuperte de omstridte eiendommene og drev bort HDC uten noe legalt rettsgrunnlag. I stedet for å bruke makt og utøve selvtekt skulle HLH/SHV ha brakt eiendomsstriden inn for retten i Tanzania slik HDC har gjort. Les mer,

Aktuelt

HDC = Haydom Development Company Ltd.

HLH = Haydom Lutheran Hospital

SHV = Stiftelsen Haydoms venner

Eldre saker

14.2.2010: Korrupsjonsproblemet er økende i Tanzania i følge Transparency Internationals Corruption Perceptions Index (CPI) for 2009. Det er liten interesse i norsk presse for hvordan norske bistandspenger til Tanzania brukes. Les mer
7.2.10: Ny CMI- rapport klargjør følgende: HLH vil i overskuelig framtid være avhengig av at norske bistandsmyndigheter finansierer ca 70% av sykehusets utgifter. Mulbadaw- farmen bidrar svært lite og mye mindre til HLH enn det SHV påstår.  Les mer.
3.11.2009: HDC gir seg ikke. Rettsprosessene mot HLH/SHV fortsetter med ny advokat. Strukturendring i det tanzanianske rettssystemet gir håp om prøving av konfliktens kjernespørsmål. Les mer.
10.10.09: Skal HLH/SHV slippe unna selvtekt og okkupasjon med utilslørt maktbruk? UD sviktet igjen og rettsprosessene  renner ut i sanden.  Selvtekten og den urettmessige okkupasjonen synes å bli en vedvarende skamplett og en uforløst verkebyll. Les mer.
19.07.09: På tide med en restart? Les kommentarene til daglig leder av HDC, Halvdan Jakobsen, i forbidelse med det sørgelig faktum at det snart er 3 år siden HLH/SHV ved maktbruk og selvtekt frarøvet HDC eiendommene til selskapet. Les her (engelsk språkdrakt).
30.06.09: HDCs advokat, Cecil Maruma, døde i en trafikkulykke 29. juni. Rettsmøtet i Arusha, som var berammet i mai, ble utsatt. Det er uklart hva som nå skjer med de videre rettsprosessene. Les mer her.
11.05.09: Ny anmodning til utenriksdepartementet om gransking av HLH. HDC mener det må foreligge en begrunnet mistanke om økonomiske misligheter relatert til noen av de bistandsmidlene sykehuset har mottatt. Les mer.
07.05.09: Ny dokumentasjon for Haydomdirektør Olsens illojalitet mot HDC mens han var styreleder i selskapet, er nå tilgjengelig på nettstedet. Les mer her.
25.04.09: Nye rettslige krumspring. Ved rettsforhandlingene, som var satt opp 21.4.2009  i "High Court - Land Division" i Dar es Salam, skjedde det samme som sist. Dommer og motpart møtte ikke. Dagen etter ble likevel et rettsmøte avholdt. Les mer her.
30.03.09: Ny utfordring til Olsen og SHV i "Fædrelandsvennen": "Hvorfor gikk dere ikke heller til søksmål om eiendomsretten slik som HDC har gjort, i stedet for å ta saken i egne hender og ta eiendommene med makt?" Les avisinnlegget her. 
26.03.09:  Nyhet på nettstedet: SHVs krav. SHV framsatte i månedsskiftet april/mai 2006 urimelige krav til makt og kontroll, som ville ha vingestekket og ødelagt HDC. Les her
25.03.09: SHV bryter tausheten på eget nettsted, men informerer løsrevet og fragmentarisk.  Til SHVs nettsted har HDC hele tiden hatt flere lenker. Tør SHV imøtegå HDCs hovedsynspunkter om konflikten, og legge ut lenke til HDCs nettsted? Les mer her.
18.03.09: HDC utfordrer SHV til åpen debatt. SHV bruker finurlige metoder på sitt nettsted i relasjon til konflikten med HDC. La oss heller møtes til åpen debatt! Les mer her.
11.03.09: Rettssaken mot HLH/SHV er satt opp til behandling i "High Court - Land Division" i Dar es Salam 21.04.2009. HDC kan bare håpe på en rettferdig behandling av saken i en upartisk og nøytral rett med tilstrekkelig integritet. Les om mistankene om korrupsjon her. Referat kommer etterpå, følg med under "Aktuelt". Les om juridiske spørsmål her.
09.03.09: HDC sender ut pressemelding  med informasjon om HDC, nettstedet og konflikten med HLH/SHV. Les pressemeldingen her. 
19.02.09: Kommentar til UD: Daglig leder av HDC, Halvdan Jakobsen, kommenterer i sin spalte UDs beslutning om ikke å granske HLH ytterligere. Les her.
19.02.09: HDC er på nett med hjemmeside på eget domene: haydom-dc.com Den engelske versjonen vil komme etter hvert. Her er en link til hovedsiden med informasjon om konflikten HDC vs. HLH/SHV.
18.02.09: Utenriksdepartementet vil ikke iverksette videre gransking av HLH. Etiske hensyn synes irrelevant for UD som kun er opptatt av direkte beviselig misbruk av norske bistandsmidler. Les mer   

 

 

 

 

Daglig leders spalte
Josephine’s story  (på engelsk)  
Om legestudentene som mistet sitt stipend fra Haydomsykehuset.
Om konflikten mellom HDC og Haydomsykehuset/Stiftelsen Haydom venner.
Om HDCs nettsted
Aktuelle linker