Haydom Development Company (HDC) er interessert i å komme i kontakt med samarbeidspartnere som kan tenke seg å være med på å arbeide for å oppfylle selskapets mål.

Ta kontakt her: post@haydom-dc.com

Hjem HDCs styre Bakgrunnen for HDC HDCs mål og visjoner HDCs erfaringer
På nytt utfordres Øystein Olsen og SHV i "Fædrelandsvennen". Hvor er det legale rettsgrunnlaget for okkupasjonen av Mulbadaw- farmen og servicesenteret CMSC? Hvorfor ble det brukt makt og utøvd ulovlig selvtekt?

Skal Olsen og SHV fortsatt prøve å tie utfordringen i hjel?

Daglig leders spalte

Josephine’s story  (på engelsk)  
Om legestudentene som mistet sitt stipend fra Haydomsykehuset.
Om konflikten mellom HDC og Haydomsykehuset/Stiftelsen Haydom venner.
Om HDCs nettsted
Aktuelle linker

 HDC hevder at:

Okkupasjonen av Mulbadaw- farmen og servicesenteret 12 aug. 2006 var ulovlig  selvtekt.
De okkuperte eiendommene må derfor straks leveres tilbake til HDC.
Haydom Lutheran Hospital (HLH) og Stiftelen Haydoms Venner (SHV) var og er ansvarlige for selvtekten.
Haydomdirektør Øystein Olsen var i flere sammenhenger i 2006 illojal overfor HDC og resten av styret i HDC mens han var styreleder i selskapet.
Haydomdirektør Øystein Olsen feilinformerer i en pressemelding publisert i sept  2006.
SHV oppfylte i 2006 ikke finansieringstilsagnet som var gitt til HDC.
Selskapsformen til foretaket som de okkuperte eiendommene nå drives etter, er ikke i samsvar med gjeldende tanzaniansk lovgivning for slik næringsvirksomhet.

HDC hevder ikke at:

Det har forekommet korrupsjon i forbindelse med rettssaken HDC har reist mot HLH/SHV i Tanzania om eiendomsretten til de okkuperte eiendommene.

HDC mener likevel at:

Det må foreligge begrunnet mistanke om at korrupsjon kan ha forekommet i relasjon til ovennevnte rettssak.

Les mer om hva HDC mener:

Link til side hvor HDCs utsagn ovenfor kort kommenteres og begrunnes.

Link til samleside med snarveger til mer omfattende artikler og innlegg om konfliktens forskjellige aspekter.

 

 

Kjetil Tednes i "Fædrelandsvennen" 30.03.09

Etterlysning

Haydom: I ”Fædrelandsvennen” 13.11.2007 stilte jeg en del spørsmål og kom med noen utfordringer til Haydomdirektør Øystein Olsen. Dette var på bakgrunn av et langt innlegg han hadde i samme avis 27.10. samme år hvor han forsvarer den fiendtlige okkupasjonen av Mulbadaw- farmen og et tilhørende servicesenter i Tanzania i august 2006. Olsen vedgår i sitt avisinnlegg at Haydom Lutheran Hospital (HLH) og Stiftelsen Haydoms Venner (SHV) stod bak denne aksjonen. Det tanzanianske selskapet Haydom Development Company Ltd. (HDC) ble drevet bort fra eiendommene under bruk av uniformert personell fra sykehuset utstyrt med lange synlige politikøller.

Verken Olsen eller noen av de medansvarlige i SHV har svart på noen av mine spørsmål eller utfordringer. Nå er mine spørsmål igjen aktuelle i og med at rettssaken HDC har anlagt mot HLH/SHV om eiendomsretten til de beslaglagte eiendommene er berammet til slutten av april i år i High Court – Land Division i Dar es Salam.

Egentlig kan mine spørsmål omformes til følgende: Hvilket legalt rettsgrunnlag (dom, kjennelse eller tilsvarende) forelå som kunne rettferdiggjøre okkupasjonen 12. August 2006? Så langt er ikke noe legalt rettsgrunnlag blitt presentert, og jeg finner det fullstendig usannsynlig at det vil kunne dukke opp. Derfor blir mitt neste spørsmål: Hvorfor gikk dere ikke heller til søksmål om eiendomsretten slik som HDC har gjort, i stedet for å ta saken i egne hender og ta eiendommene med makt?

HDC har nylig etablert en nettside på internett. Her rettes flere beskyldninger mot Olsen om illojalitet og feilinformasjon. Det ville være spennende å få Olsens kommentarer til dette.

Kjetil Tednes, Kristiansand  

Link tilbake til Konflikten mellom HDC og HLH/SHV