Haydom Development Company (HDC) er interessert i å komme i kontakt med samarbeidspartnere som kan tenke seg å være med på å arbeide for å oppfylle selskapets mål.

Ta kontakt her: haydom.dc@gmail.com

Hjem HDCs styre Bakgrunnen for HDC HDCs mål og visjoner HDCs erfaringer
Bildene ovenfor er fra tannlegekontoret ved det offentlige regionsykehuset i Kigomaregionen, Maweni Hospital i 2008. Vannkjølingen fungerte ikke på noen av de roterende instrumentene. Norske dentalleverandører utfordres herved til bistand: tednes@haydom-dc.com

Daglig leders spalte

Josephine’s story  (på engelsk)  
Om legestudentene som mistet sitt stipend fra Haydomsykehuset.
Om konflikten mellom HDC og Haydomsykehuset/Stiftelsen Haydom venner.
Om HDCs nettsted
Aktuelle linker
 

 

Tap av HLH- stipend

Haydom Lutheran Hospital (HLH) har i noen år gitt stipend til medisinerstudenter som er  fra Haydomområdet. Hensikten er at disse skal føle seg moralsk forpliktet til å vende tilbake, arbeide og drive praksis i sine hjemtrakter. Imidlertid synes denne ordningen å ha opphørt på grunn av en vanskelig økonomisk situasjon ved sykehuset. HDC kjenner til to studenter som har mistet sitt stipend, men vi vet ikke hvor mange studenter HLH har gitt stipend til, og om stipendet fra HLH er trukket tilbake for alle studentene, eller om spesielle kriterier er brukt. I følge muntlige opplysninger HDC har fått i Utenriksdepartementet (UD), er det forutsatt at departementets bistandsmidler til HLH også skal brukes til stipend for legeutdanning. Det er et åpent spørsmål om HLHs prioritering av bistandsmidler i denne sammenheng er i samsvar med UDs kriterier.

Daglig leder av HDC, Halvdan Jakobsen, har på e- post fått en personlig henvendelse fra  Fanuel D. Bellet. Han er 3. års medisinerstudent ved Tumaini University, Kilimanjaro Christian Medical College (KCMC) nær i Moshi i Kilimanjaro- regionen av Tanzania. Universitetet ble startet av Evangelical Lutheran Church in Tanzania (ELCT) i 1996. ELCT er også er formell eier av HLH. Les korrespondansen nedenfor (på engelsk):

Managing Medical Director dr. Øystein Olsens oppsigelsesbrev til Fanuel D. Bellet.

Fanuel D. Bellets bønn om hjelp til Halvdan Jakobsen

Hvis noen som leser dette, skulle føle seg kallet til å hjelpe Bellet og andre studenter som har mistet sitt HLH- stipend, ta kontakt med HDC: post@haydom-dc.com