Haydom Development Company (HDC) er interessert i å komme i kontakt med samarbeidspartnere som kan tenke seg å være med på å arbeide for å oppfylle selskapets mål.

Ta kontakt her: post@haydom-dc.com

Hjem HDCs styre Bakgrunnen for HDC HDCs mål og visjoner HDCs erfaringer
Kjell G. Knutsen sitt selskap "Applica" utnytter sine kunnskaper om manipulering og bruk av søkemotorer på internett på en finurlig måte. Kjell G. Knutsen og Stiftelsen Haydoms Venner utfordres i stedet til på en åpen måte å imøtegå HDCs påstander og synspunkter.

Daglig leders spalte

Josephine’s story  (på engelsk)  
Om legestudentene som mistet sitt stipend fra Haydomsykehuset.
Om konflikten mellom HDC og Haydomsykehuset/Stiftelsen Haydom venner.
Om HDCs nettsted
Aktuelle linker

 HDC hevder at:

Okkupasjonen av Mulbadaw- farmen og servicesenteret 12 aug. 2006 var ulovlig  selvtekt.
De okkuperte eiendommene må derfor straks leveres tilbake til HDC.
Haydom Lutheran Hospital (HLH) og Stiftelen Haydoms Venner (SHV) var og er ansvarlige for selvtekten.
Haydomdirektør Øystein Olsen var i flere sammenhenger i 2006 illojal overfor HDC og resten av styret i HDC mens han var styreleder i selskapet.
Haydomdirektør Øystein Olsen feilinformerer i en pressemelding publisert i sept  2006.
SHV oppfylte i 2006 ikke finansieringstilsagnet som var gitt til HDC.
Selskapsformen til foretaket som de okkuperte eiendommene nå drives etter, er ikke i samsvar med gjeldende tanzaniansk lovgivning for slik næringsvirksomhet.

HDC hevder ikke at:

Det har forekommet korrupsjon i forbindelse med rettssaken HDC har reist mot HLH/SHV i Tanzania om eiendomsretten til de okkuperte eiendommene.

HDC mener likevel at:

Det må foreligge begrunnet mistanke om at korrupsjon kan ha forekommet i relasjon til ovennevnte rettssak.

Les mer om hva HDC mener:

Link til side hvor HDCs utsagn ovenfor kort kommenteres og begrunnes.

Link til samleside med snarveger til mer omfattende artikler og innlegg om konfliktens forskjellige aspekter.

 

 

SHV utfordres til åpen debatt

SHV bruker finurlige metoder

På SHV/HLHs nye internettsted framgår det nederst på alle sider at nettstedet driftes av "Applica" som er selskapet til Kjell G. Knutsen i styret til SHV. Samme Knutsen har derved formodentlig et spesielt ansvar for hvordan nettstedet driftes.

Situasjonen ved midnatt 18.03.09 da HDC offentliggjorde sin utfordring til debatt: 

Ved å søke i Google på søkeordene "Haydom" og "Utenriksdepartementet" får man opp følgende setning i søleresultatet: "Utenriksdepartementet har avvist Kjetil Tednes anmodning om granskning av Haydom Lutheran Hospital." Ved å klikke på hurtigbufferen får man opp den engelske startsida til nettstedet datert 10.3. 09 med  følgende informasjon øverst: "Disse ordene vises bare i lenker som peker til denne siden: utenriksdepartementet-". Ellers ingen informasjon om konflikten på SHVs hjemmeside ved normal surfing.

 

Situasjonen 19.03.09 kl 17:

Nå er søkeresultatet det samme, men siden i hurtigbufferen datert 16.3. 09 og endret til å gjelde den norske siden om farmen hvor følgende tekst er lagt ut: "Avvist anmodning om granskning Utenriksdepartementet har avvist Kjetil Tednes anmodning om granskning av Haydom Lutheran Hospital." De normale lenkene leder fortsatt til den engelske startsida. Ellers ingen informasjon om konflikten på SHVs hjemmeside ved normal surfing.

 

Situasjonen 23.3.09 kl 17:

Nå synes alt normalt. Hurtigbufferen har dato 19. mars og er endret slik at den normale startsida kommer opp. På SHV/HLHs felles nettsted er det fortsatt ikke på noen sider, som kommer opp ved normal surfing, nevnt et ord om konflikten med HDC

 

Situasjonen 25.03.09 kl 19:

Kjell G. Knutsen har endelig bestemt seg for å bryte tausheten. Fortsatt skjer dette på en finurlig måte løsrevet fra en sammenheng. Nå gjengis UDs svarbrev på den norske hjemmesiden til SHV om farmen med en opplysning om at UD ikke finner grunnlag for å granske HLH videre. Dette er fullstendig løsrevet fra en sammenheng. Nå finnes også via UDs brev informasjon på SHVs nettsted om at det pågår en rettsprosess i Tanzania om eiendomsretten til Mulbadaw- farmen. Følgelig bør SHVs støttespillere få mer informasjon på SHVs nettsted om hva konflikten og rettssaken gjelder. For øvrig har UDs svarbrev vært tilgjengelig på HDCs nettsted fra det ble mottatt 19.02.09. 

 

Situasjonen 25.4.2009:

Ny utfordring til Olsen og SHV i "Fædrelandsvennen" 30.3.2009: "Hvorfor gikk dere ikke heller til søksmål om eiendomsretten slik som HDC har gjort, i stedet for å ta saken i egne hender og ta eiendommene med makt?" Les avisinnlegget her.  Så langt intet svar. 

 

Lenken til UDs brev er tatt bort (21.04?) på SHVs nettsted. Ble det noen ubehagelige spørsmål om hva konflikten med HDC egentlig går ut på? Det er således ikke lenger noen som helst omtale av eller indikasjon på konflikten med HDC på SHVs nettsted. SHV har altså ikke tatt imot utfordringen om å imøtegå HDCs hovedsynspunkter, men i stedet lagt ut generell informasjon om Mulbadaw- farmen på sitt nettsted. hvor det også tigges om pengebidrag. Informasjonen om hvem som var kjøper i 2005 og 2006 bestrides for øvrig av HDC. 

 

Alt synes å gå bra med farmdriften og økonomien synes god. Imidlertid framgår det at en stor, men ikke nærmere definert del av driftsmidlene (landbruksmaskiner),  finansieringskostnader (renter på lån) og andre uspesifiserte bidrag, er gitt som gaver. Noen samlet regnskapsoversikt hvor dette er tatt hensyn til presenteres ikke. Hvordan er det beviselige underskuddet på 1,4 mill NOK fra 2007 dekket inn? Det er ikke mulig å bedømme om driften reelt sett går med overskudd slik det hevdes. Det er således et åpent spørsmål om det ikke hadde vært bedre utnytting av resurssene, om de store gavene til farmen heller hadde vært gitt direkte til sykehuset. 

 

Utfordring til debatt

 

SHV utfordres til åpen debatt. I det minste må SHV være så ærlige og modige at man på en åpen og utfyllende måte imøtegår HDCs påstander og hovedsynspunkter på eget nettsted og i dagspressen.

 

HDCs hovedsynspunkter i relasjon til konflikten framkommer i det guloransje feltet til venstre, og på alle de andre sidene på HDCs nettsted som omhandler konflikten. SHV utfordres også til å legge ut lenke til HDCs nettsted. Da vil allmennheten kunne få anledning til å danne seg et bilde av konflikten og kunne gjøre seg opp sin egen mening. HDC har flere lenker til SHV/HLHs nettsted, bl.a. på denne siden og på siden Aktuelle linker.

 

I tillegg vil HDC gjerne møte representanter fra SHV til likeverdig og åpen debatt i de medier som måtte være villig til å være vertskap for en slik debatt. HDC har ingen ting å skjule.

 

Hva er det Kjell G. Knutsen er så redd for?

 

I en avisartikkelen i Lindesnes 14.11.07 bekrefter Kjell G. Knutsen SHVs taushetsstrategi: Artikkelforfatter og journalist Dag Lauvland skriver: "Kjell Knutsen vil ikke kommentere notatet eller Jakobsens framstilling for øvrig". Lauvland tillegger deretter Knutsen følgende sitat: "Men vi ønsker altså ikke å diskutere med Halvdan Jakobsen gjennom media".

 

Allmennheten i Norge må i relasjon til HDCs hovedankepunkt mot HLH/SHV ha rett til å få klarhet i om HLH/SHV likevel hadde et legalt rettsgrunnlag for okkupasjonen av Mulbadaw- farmen i 2006. Skal ikke allmennheten i Norge få vite hva som har skjedd? Hva er det Knutsen og SHV er så redd for skal komme fram?