Haydom Development Company (HDC) er interessert i å komme i kontakt med samarbeidspartnere som kan tenke seg å være med på å arbeide for å oppfylle selskapets mål.

Ta kontakt her: post@haydom-dc.com

Hjem HDCs styre Bakgrunnen for HDC HDCs mål og visjoner HDCs erfaringer
Halvdan Jakobsen er blant de nordmenn som har lengst erfaring og best kompetanse på praktisk bistandsarbeid i Afrika, og spesielt i Tanzania. Han snakker flytende swahili og har inngående kjennskap til tanzaniansk kultur.

 

Les Halvdan Jakobsens programerklæring:

Hva jeg tror på som "bistandsarbeider"

Halvdan Jakobsen (til v.) og Bernhard Majanga foran administrasjonsbygningen på Mulbadaw- farmen. HDCs logo er nå borte ---

Daglig leders spalte

Josephine’s story  (på engelsk)  
Om legestudentene som mistet sitt stipend fra Haydomsykehuset.
Om konflikten mellom HDC og Haydomsykehuset/Stiftelsen Haydom venner.
Om HDCs nettsted
Aktuelle linker
 

 

Daglig leders spalte

Her vil daglig leder av HDC, Halvdan Jakobsen, komme med egne meninger og kommentere aktuelle hendelser.

08-07-2010: FoH threats and why HDC Ltd. is the rigthtful owner of the Mulbadaw farm and CMSC.

Les HDCs daglige leders kommentar til trusler mot HDC framsatt under morgenbønnen på Mulbadaw 7. juli i år, samt en begrunnelse i 10 punkter på hvorfor HDC er rettmessig eier av de omstridte eiendommene. (Engelsk språkdrakt)

23.6.2010: Haydom and emotions

Ingen bør være overrasket over at HDC Ltd sympatiserer medELCT, Mubulu Diocese når SHV i Norge prøver å få kontroll over Haydomsykehuset på samme måten som de tok Mulbadaw- farmen og servcesenteret CMSC fra HDC Ltd. (Engenlsk språkdrakt)

18.04.2010: Transparency is a strategy to prevent misuse of power.

Halvdan Jakobsen konstaterer at maktkampen om haydomsykehuset pågår for fullt. Han mener at åpenhet er den beste strategien for å hindre at kirkelederne i den lokale lutherske kirka ikke skal lide samme skjebne som HDC: Å bli urettmessig fratatt styrings- og eiendomsrett. (Engelsk språkdrakt)

15.03.2010: Full Norwegian control over HLH

Her kommenterer daglig leder av HDC, Halvdan Jakobsen, at Olsen- klanen i samarbeid med SHV vil sikre seg fullstendig kontroll over Haydomhospitalet for all overskuelig framtid. De vil overføre eierskapet til en stiftelse de skal kontrollere. (Engelsk språkdrakt)

19.07.09: På tide med en restart? 

Les kommentarene til daglig leder av HDC, Halvdan Jakobsen, i forbidelse med det sørgelig faktum at det snart er 3 år siden HLH/SHV ved maktbruk og selvtekt frarøvet HDC eiendommene til selskapet. (Engelsk språkdrakt)

19.02.09: Kommentarer til UDs beslutning om ikke å granske HLH

Her kommenterer Jakobsen UDs beslutning om ikke å granske HLH. Han mener det er synd at UD ikke kunne se at de hadde mandat  til å undersøke anklagene om selvtekt, uregistrert og ulovlig forretningsvirksomhet og annen uetisk framferd for å få en urettmessig kontroll over eiendommene, som HDC hadde overtatt og dreiv på lovlig måte.

15.02.09: Om konflikten HDC mot HLH/SHV

Jakobsen er svært tydelig på hva han mener om framferden til HLH/SHV mot HDC. Nå er tiden inne for tale. Sannheten om hva som har skjedd skal fram.