Haydom Development Company (HDC) er interessert i å komme i kontakt med samarbeidspartnere som kan tenke seg å være med på å arbeide for å oppfylle selskapets mål.

Ta kontakt her: post@haydom-dc.com

Hjem HDCs styre Bakgrunnen for HDC HDCs mål og visjoner HDCs erfaringer

Daglig leders spalte

Josephine’s story  (på engelsk)  
Om legestudentene som mistet sitt stipend fra Haydomsykehuset.
Om konflikten mellom HDC og Haydomsykehuset/Stiftelsen Haydom venner.
Om HDCs nettsted
Aktuelle linker
 

 

Om HDCs nettsted

Hvorfor

HDC har inntil nå valgt å ligge forholdsvis lavt i medieblidet i relasjon til informasjon om selskapet og om konflikten med Haydom Lutheran Hospital (HLH) og Stiftelsen Haydoms Venner (SHV). Dette fordi HDC aldri har hatt noe ønske om å skade sykehusets omdømme på en slik måte at slik at de frivillige gavene til sykehuset kunne bli påvirket. HDC har nok hatt et håp om at det ville være mulig å komme fram til en minnelig løsning på spørsmålet om eiendomsretten til de omtvistede eiendommene.

Konflikten med HLH/SHV synes imidlertid fortsatt å være langt fra noen minnelig løsning. HDC mener derfor tiden nå er moden til å informere allmennheten bredt om selskapet og den vonde og vanskelig konflikten med HLH/SHV. Det må understrekes at behovet for å informere om hva HDC står for har vært vurdert til å være minst like stort, som behovet for å informere om konflikten. HDC har bestemt at 2009 skal være et informasjonsår. Derfor brukes betydelige ressurser til dette.

Presisering: HDC støtter HLHs arbeid

Det er viktig å presisere at HDC fortsatt anbefaler privatpersoner og næringsforetak om å støtte HLH økonomisk for derved å bidra til et bedre helsetilbud for befolkningen i Haydom- området i Tanzania. HDC har ikke noe ønske om noe dårligere sykehustilbud på Haydom, og har fortsatt i sine statutter at et eventuelt overskudd i selskapet skal komme sykehuset til gode. Imidlertid mener HDC det kan være behov for endringer av ledelsen i HLH og SHV både når det gjelder personer og metoder. Forhåpentligvis vil dette skje fra høsten 2010.

HDC håper at konflikten til sist vil finne sin løsning og at den nødvendige opprydding vil bli iverksatt. I motsatt fall vil selvtekten 12. aug. 2006 og Øystein Olsens illojale framferd mot HDC mens han var styreleder for selskapet for all framtid bli værende som en skamplett, som hefter ved Haydom- sykehuset.

I denne sammenheng må det presiseres at HDC vil måtte trekke sin generelle støtte til HLH dersom eierskapet til HLH blir flyttet fra den lutherske kirka i Tanzania (ELCT) til en stiftelse som i praksis kontrolleres av Olsen- familien og deres norske medspillere i Stiftelsen Haydoms Venner. Les mer om disse planene her.

Redaktøransvaret

Daglig leder av HDC, Halvdan Jakobsen, er ansvarlig redaktør for HDCs nettsted. E- post: h.jakobsen@haydom-dc.com

Talsperson for HDC, Kjetil Tednes, e-post: tednes@haydom-dc.com, har bidratt med en del redigering av stoff.

Forhåndsprosedyre?

HDC er forberedt på å bli beskyldt for at dette nettstedet driver forhåndsprosedyre i relasjon til den pågående rettssaken i Tanzania om eiendomsretten til Mulbadaw- farmen og servicesenteret CMSC. Rettssaken gjelder hvilen av de to kjøpekontraktene bobestyrer Joseph Tadayo har undertegnet på begge eiendommene, som skal gjelde: De første til HDC eller de etterfølgende til HLH/SHV. I relasjon til selvtekten er det  kort nevnt noen andre relevante juridiske spørsmål i forbindelse med rettssaken.  HDC mener denne summariske omtalen neppe med riktighet kan karakteriseres som forhåndsprosedyre, og i alle fall ikke når omtalen er på et annet språk og rettet mot befolkningen i en annen nasjon, enn der rettssaken foregår. 

Om bildene

Alle bildene som er brukt på nettstedet er tatt forskjellige steder i Tanzania. HDC har rettighetene til alle bilder som er brukt på nettstedet.