Haydom Development Company (HDC) er interessert i å komme i kontakt med samarbeidspartnere som kan tenke seg å være med på å arbeide for å oppfylle selskapets mål.

Ta kontakt her: post@haydom-dc.com

                                                                           Link to the english pages:

Hjem HDCs styre Bakgrunnen for HDC HDCs mål og visjoner HDCs erfaringer
32 000 standard hvetesekker; HDC Mulbadaw 2006

Daglig leders spalte

Josephine’s story  (på engelsk)  
Om legestudentene som mistet sitt stipend fra Haydomsykehuset.
Om konflikten mellom HDC og Haydomsykehuset/Stiftelsen Haydom venner.
Om HDCs nettsted
Aktuelle linker
 

 

HDCs erfaringer

Dokumentasjon av HDCs arbeid

En framtid for HDC?

"Jirani Bora"

"Jirani Bora" var et samarbeidsprosjekt mellom HDC og naboene til Mulbadaw- farmen til begge parters glede og nytte. Arbeid, ansvar og utkomme ble knyttet sammen.

 

Økonomiske resultater

Her redegjøres for de økonomiske resultatene for 2006, 2007, 2008 og litt om planer for 2009.

Hveteproduksjon

Bildedokumentasjon: HDC produserte 3200 tonn hvete på Mubadaw i det første skikkelige driftsåret. Målet var 3000 tonn.  Visjonen om matvaresikkerhet ble oppfylt.

 

Behov for samarbeidspartnere

HDC vil trenge långivere om muligheten til å skaffe nye eiendommer eller få tilbake de som ble frarøvet selskapet. Da vil det også trenges faglig ekspertise med god kulturforståelse.

 

HDCs utviklingsarbeid

Bildedokumentasjon fra HDCs forsøksvirksomhet i relasjon til hveteproduksjonen: Sortsarbeid, Plantenæring og Vekstskifte. Geiteavl omtales også.

 

En framtid for HDC?

HDC har ikke tenkt å gi opp selv om rettferdigheten ikke seirer og de okkuperte eiendommene ikke leveres tilbake

HDCs bidrag til skolegang i Hanang- distriktet

Bl. a. om partnerskap mellom HDC og "lærer Janeth" for å skaffe mat, klær og utdanning til et 30- talls foreldreløse barn

 

 

It's 'life after death' at Mulbadaw farm

Link til artikkel om HDC publisert i Arusha times i mai 2006 (engelsk språk).