Haydom Development Company (HDC) er interessert i å komme i kontakt med samarbeidspartnere som kan tenke seg å være med på å arbeide for å oppfylle selskapets mål.

Ta kontakt her: post@haydom-dc.com

                                                                          Link to the english pages:

Hjem HDCs styre Bakgrunnen for HDC HDCs mål og visjoner HDCs erfaringer

HDCs mål og visjoner

Link til: Mer om HDCs mål og visjoner

På denne siden er videre linker til mer om HDCs mål og visjoner samt stoff om hvordan HDC vil arbeide

 

Mål og planlagte aktiviteter

Nedenfor er angitt HDCs mål relatert til planlagte aktiviteter splittet opp på Mulbadaw- farmen, spareforeninger (mikrofinans) og etterutdanning for bønder på vedlikeholds- og servicesenteret CMSC. Linkene i den skjematiske stikkordsmessige framstillingen nedenfor er til egne nettsider som nærmere beskriver hva HDC faktisk har gjort (blå lenker) eller ønsker å gjøre (brune lenker)

 

 

UTVIKLING OG PRODUKSJON på Mulbadaw garden

SPARE- FORENINGER; bygdeutviklingsfond - mikrofinans

ETTER- UTDANNING FOR BØNDER  på landbrukssenteret CMSC

Produksjonsmål:

Korn: 3000-5000 tonn/år

Mål: Sparing og finansiering

Målgruppe: familien

Utviklingsmål Utviklingsmål Utviklingsmål

Hveteproduksjon:

Doble avlinger til 300kg/daa

Vekstskifte

Redusere energiforbruket

Ø   

Landbruk:

Produksjonsmidler

Redskap

Driftsbygninger

Matlager

Bolig

Miljø og landbruk:

Vann; lagring og bruk

Intensiv planteproduksjon

Bærekraftig landbruk; ”Agro-forestry”

Intensiv husdyrproduksjon

Bærekraftig produksjonssystem:

Høste regnet

Jordvern

Grønn korridor

Ø   

Bedriftsutvikling:

Boligbygging

Snekkeri

Mat; servering

Ø   

Mekanisering:

Traktor og redskap

Vedlikehold

Bruk

Husdyr:

Melkeproduksjon; geit og ku

Avl av melkegeit

Bærekraftig beitebruk

Bærekraftig produksjon av fôr

Utdanning:

Grunnutdanning

Yrkesrettet

Ø   

Mat og helse:

Matlaging

Ernæring

Ø   

 

Forsikring:

Helse

Livsforsikring

Bygdutvikling:

Samarbeid om utvikling; ”institusjonsbygging”

Entreprenørskap

Demokrati og ansvar

HDC la stor vekt på restaurering og vedlikehold av farmens landbruksmaskiner og kjøretøy. I motsetning til dagens situasjon var det stor virksomhet ved service- og vedlikeholdssenteret CMSC

Daglig leders spalte

Josephine’s story  (på engelsk)  
Om legestudentene som mistet sitt stipend fra Haydomsykehuset.
Om konflikten mellom HDC og Haydomsykehuset/Stiftelsen Haydom venner.
Om HDCs nettsted
Aktuelle linker