Haydom Development Company (HDC) er interessert i å komme i kontakt med samarbeidspartnere som kan tenke seg å være med på å arbeide for å oppfylle selskapets mål.

Ta kontakt her: post@haydom-dc.com

Hjem HDCs styre Bakgrunnen for HDC HDCs mål og visjoner HDCs erfaringer

Daglig leders spalte

Josephine’s story  (på engelsk)  
Om legestudentene som mistet sitt stipend fra Haydomsykehuset.
Om konflikten mellom HDC og Haydomsykehuset/Stiftelsen Haydom venner.
Om HDCs nettsted
Aktuelle linker
 

 

Aktuelle linker

Norad: Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norwegian Agency for Development Cooperation), under Utanriksdepartementet (UD).

Stortingsmelding nr. 13 (2008-2009): "Klima, konflikt og kapital. Norsk utviklingspolitikk i et endret handlingsrom" Den norske regjeringen mener klimaendringer, voldelig konflikt og mangel på kapital er de viktigste utfordringene i kampen mot fattigdom. Meldingen lagt fram 13.2.2009.

Korrupte land får norsk bistand  Dagbladet.no

Terje Tvedt, professor UiB: Utenrikspolitikk og statsmisjon. "Hva hadde det norske Stortinget sagt om den indonesiske eller saudiarabiske staten finansierte fundamentalistiske muslimske organisasjoner som drev veldedighet blant gatebarn i Oslo, men primært var opptatt av islamisering av hele det norske samfunnet?" Dagbladet 01.03.2004.

CMI- rapport 1: Etter initiativ fra den norske ambassaden i Tanzania har to forskere (Ottar Mæstad og Eamonn Brehony) ved Christian Mikkelsens institutt i Bergen utarbeidet en granskingsrapport: ”Review of Haydom Lutheran Hospital”. Rapporten antas å være skrevet i okt. – des.  2007. 

CMI- rapport 2: Den er formodentlig skrevet i andre halvdel av 2009, og den ble publisert senhøstes 2009. Rapporten er en oppfølging av CMI- rapport 1 fra 2007. Rapportene er bestilt av den norske ambassaden (RNE) i Tanzania i forbindelse med ambassadens kontrakt om bidrag til HLH i 5- års perioden 2006 - 2010. Denne andre rapporten er skrevet av Ottar Mæstad og Aziza Mwisongo.

Dambisa Moyo: Dead aid. 

I denne boka tar den zambesiske kvinnen, Dambisa Moyo med  doktorgrad fra Oxford og mastergrad fra Cambrigde i økonomi, til orde for å avskaffe den vestlige utviklingshjelpen til Afrika i sin nåværende form fordi den etter hennes mening gjør mer skade enn gagn. Boka er ikke tilgjengelig på internett, men nedenfor er gjengitt 4 linker med omtale av boka.

Dambisa Moyos hjemmeside

Intervju med Dambisa Moyo om boka i "The Guardian"

Bokanmeldelse fra en tidligere lærer både ved Oxford og Cambrigde.

Dagbladartikkel med omtale av boka.

Torunn Elisabeth Bjørnsvik: Hvilken rolle spiller Norsk Luthersk Misjonssamband i den kulturelle globaliseringsprosessen i Tanzania?- En studie av utviklingshjelpens kulturelle og religiøse påvirkningskraft. Hovedfagsoppgave i religionsvitenskap Universitetet i Bergen, våren 2005

Ingar Kvias hjemmeside. Ingar Kvia er sterkt engasjert i hjelpearbeidet i Haydom- området i Tanzania. Lastebiler og andre store maskiner er hans arbeidsområde.

Haydom Lutheran Hospital og Stiftelsen Haydoms Venner har felles nettsider både på norsk og engelsk.