Haydom Development Company (HDC) er interessert i å komme i kontakt med samarbeidspartnere som kan tenke seg å være med på å arbeide for å oppfylle selskapets mål.

Ta kontakt her: post@haydom-dc.com

                                                                          Link to the english pages:

Hjem HDCs styre Bakgrunnen for HDC HDCs mål og visjoner HDCs erfaringer
Nyspiret hvete på Mulbadaw i 2006

Daglig leders spalte

Josephine’s story  (på engelsk)  
Om legestudentene som mistet sitt stipend fra Haydomsykehuset.
Om konflikten mellom HDC og Haydomsykehuset/Stiftelsen Haydom venner.
Om HDCs nettsted
Aktuelle linker
 

 

Bakgrunnen for HDC Ltd.  

Les om:

Litt historikk om farmene i Hanang-distriktet

Hvorfor HDC

Kronologisk framstilling av bakgrunnen for HDC

Link til neste dokument i anbefalt leserekkefølge om konflikten: Kronologisk framstilling av konflikten