Haydom Development Company (HDC) er interessert i å komme i kontakt med samarbeidspartnere som kan tenke seg å være med på å arbeide for å oppfylle selskapets mål.

Ta kontakt her: post@haydom-dc.com

Hjem HDCs styre Bakgrunnen for HDC HDCs mål og visjoner HDCs erfaringer
Konflikten mellom HDC og HLH/SHV handler om hvem som har eiendomsretten til en stor farm (Mulbadaw) på 40.000 daa og et tilhørende servicesenter i Tanzania.

Hovedankepunktet mot HLH/SHV er at de i aug. 2006 okkuperte de omstridte eiendommene og drev bort HDC uten noe legalt rettsgrunnlag. I stedet for å bruke makt og utøve selvtekt skulle HLH/SHV ha brakt eiendomsstriden inn for retten i Tanzania slik HDC har gjort.

Daglig leders spalte

Josephine’s story  (på engelsk)  
Om legestudentene som mistet sitt stipend fra Haydomsykehuset.
Om konflikten mellom HDC og Haydomsykehuset/Stiftelsen Haydom venner.
Om HDCs nettsted
Aktuelle linker

 HDC hevder at:

Okkupasjonen av Mulbadaw- farmen og servicesenteret 12 aug. 2006 var ulovlig  selvtekt.
De okkuperte eiendommene må derfor straks leveres tilbake til HDC.
Haydom Lutheran Hospital (HLH) og Stiftelen Haydoms Venner (SHV) var og er ansvarlige for selvtekten.
Haydomdirektør Øystein Olsen var i flere sammenhenger i 2006 illojal overfor HDC og resten av styret i HDC mens han var styreleder i selskapet.
Haydomdirektør Øystein Olsen feilinformerer i en pressemelding publisert i sept  2006.
SHV oppfylte i 2006 ikke finansieringstilsagnet som var gitt til HDC.
Selskapsformen til foretaket som de okkuperte eiendommene nå drives etter, er ikke i samsvar med gjeldende tanzaniansk lovgivning for slik næringsvirksomhet.

HDC hevder ikke at:

Det har forekommet korrupsjon i forbindelse med rettssaken HDC har reist mot HLH/SHV i Tanzania om eiendomsretten til de okkuperte eiendommene.

HDC mener likevel at:

Det må foreligge begrunnet mistanke om at korrupsjon kan ha forekommet i relasjon til ovennevnte rettssak.

Les mer om hva HDC mener:

Link til side hvor HDCs utsagn ovenfor kort kommenteres og begrunnes.

Link til samleside med snarveger til mer omfattende artikler og innlegg om konfliktens forskjellige aspekter.

 

 

Begrunnelse for HDCs hovedsynspunkter

På alle nettsider som omhandler konflikten med HLH/SHV er det i det guloransje feltet til venstre gjengitt en del synspunkter. Nedenfor er utsagnene gjentatt og kommentert. Kommentarene består for en stor del av lenker til omtale av det aktuelle forholdet annet sted på HDCs nettsider. 

HDC hevder at:

Okkupasjonen av Mulbadaw- farmen og servicesenteret 12 aug. 2006 var ulovlig  selvtekt.

Kommentar: Link til egen nettside med utførlig omtale av den ulovlige selvtekten.

De okkuperte eiendommene må derfor straks leveres tilbake til HDC.

Kommentar: Det sier seg selv at ulovlig selvtekt ikke er akseptabel framferd. Det som er tatt i besittelse ved hjelp av ulovlig selvtekt under trussel av bruk av vold, må leveres tilbake så snart som mulig.

Haydom Lutheran Hospital (HLH) og Stiftelen Haydoms Venner (SHV) var og er ansvarlige for selvtekten.

 

Kommentar: Link til scan av dokument undertegnet av leder av HLH og SHV.

Påstanden i dokumentet om at HLH/SHV hadde kjøpt Mulbadaw- farmen bestrides sterkt av HDC. Les mer om dette her.

 

Haydomdirektør Øystein Olsen var i flere sammenhenger i 2006 illojal overfor HDC og resten av styret i HDC mens han var styreleder i selskapet.

Kommentar: Link til beskrivelse av illojaliteten.

Haydomdirektør Øystein Olsen feilinformerer i en pressemelding publisert i sept  2006.

Kommentar: Link til pressemeldingen med HDCs kommentarer

SHV oppfylte i 2006 ikke finansieringstilsagnet som var gitt til HDC.

Kommentar: Link til beskrivelse av tilbakeholdt finansiering

Selskapsformen til foretaket som de okkuperte eiendommene nå drives etter, er ikke i samsvar med gjeldende tanzaniansk lovgivning for slik næringsvirksomhet.

Kommentar: Link til begrunnelse for akseptabel selskapsform. Dessuten mener HDC bruk av norske bistandsmidler blir tvilsom fordi farm og sykehus drives i samme selskap, "Company X"

HDC hevder ikke at:

Det har forekommet korrupsjon i forbindelse med rettssaken HDC har reist mot HLH/SHV i Tanzania, om eiendomsretten til de okkuperte eiendommene.

Kommentar: HDC har ikke noe uomtvistelig bevis for at korrupsjon har forekommet.

HDC mener likevel at:

Det må foreligge begrunnet mistanke om at korrupsjon kan ha forekommet i relasjon til ovennevnte rettssak.

Kommentar: Link til side med utførlig beskrivelse av mistankene om korrupsjon

 

Lenke til hovedsiden (startsiden) om konflikten