Haydom Development Company (HDC) er interessert i å komme i kontakt med samarbeidspartnere som kan tenke seg å være med på å arbeide for å oppfylle selskapets mål.

Ta kontakt her: post@haydom-dc.com

Hjem HDCs styre Bakgrunnen for HDC HDCs mål og visjoner HDCs erfaringer
Luking av HDCs hveteåker. Her skal ugresset bort!

 

SHV sin hveteåker i 2007.Tap for SHV: 1,4 mill NOK

Daglig leders spalte

Josephine’s story  (på engelsk)  
Om legestudentene som mistet sitt stipend fra Haydomsykehuset.
Om konflikten mellom HDC og Haydomsykehuset/Stiftelsen Haydom venner.
Om HDCs nettsted
Aktuelle linker
 

 

Økonomiske resultater

2006

2006- sesongen var den første (og eneste) fulle hvetesesongen på Mulbadaw- farmen i regi av HDC. Det ble produsert 3.200 tonn hvete, 200 tonn mer enn målet. Brutto overskudd på produksjonen før avskrivinger og skatt var på 1,14 mill NOK etter valutakursene i 2006. Betydelige ressurser var brukt til å restaurere maskineriet på Mulbadaw- farmen. Det var dette maskineriet avdøde dr. Ole Halgrim Olsen beskrev som stort sett "skrap" i et notat til Halvdan Jakobsen tidlig i 2005.

All virksomhet på Mulbadaw- farmen og CMSC i HDC regi stoppet opp etter HLH/SHVs invasjon og okkupasjon 12. aug. 2006. På CMSC er det knapt kommet noe i gang siden.

2007

Styret i HDC besluttet å prøve å holde liv i selskapet med hveteproduksjon på leid jord i 2007. 10.000 mål hveteland på Setchet- farmen (nabofarm til Mulbadaw) ble pløyd og klargjort for såing i des. 2006. Klargjøringen var resurskrevende siden arealet ikke hadde vært i produksjon på mange år. Så valgte SHV v. Olav Myklatun å ta beslag i det såkornet HDC hadde lagret på Mulbadaw- farmen. Lagringen var i samsvar med skriftlig avtale av 19. aug. samme år, og skulle vare inntil 15. feb. 2007. HDC gikk så til sak mot HLH/SHV i Tanzania, men tvisten om såkornet ble for såvidt løst ved Kristiansandsforliket 10. februar 2007. Imidlertid ble forliket brutt allerede etter 8 dager av SHV ved at stiftelsen ikke betalte forlikssummen på 500.000,-kr innen 8 dager som avtalt. Les mer om dette her.

SHVs handlinger ved beslag av såkorn og forliksbruddet medførte at HDC ikke fikk sådd hvete før i begynnelsen av mars 2007. Dette var for sent fordi nedbørsmengden ble for liten. Med litt flaks kunne det blitt tilstrekkelig nedbør. Grunnen til at HDC valgte å så likevel var at betydelige midler allerede var brukt til pløying og opparbeiding av jorda. Leiekontrakten var kun på et år, og det ville i alle fall blitt et betydelig tap ved ikke å så. Dessverre ble det for lite nedbør. Hvis kornet hadde blitt sådd i tide, kunne en ha regnet med å få en avling på 1000 tonn mer enn det som ble resultatet. Dette tilsvarer en verdi på ca 2 mill NOK om kornet kunne blitt levert Arusha høsten 2007.

Med andre ord: SHV påførte HDC et tap på ca 2 mill NOK. De slapp billig unna med kun å betale 0,5 mill NOK. Siden forliket ble brutt av SHV allerede innen 8 dager kan det være grunnlag for et erstatningssøksmål mot SHV i Norge. HDC vil vurdere dette.

Som en følge av den tapte avlingen med en verdi på ca 2 mill NOK led HDC et betydelig økonomisk tap i 2007.

Til sammenlikning hadde Mulbadaw- farmen, d.v.s. SHV et tap på ca 1,4 mill NOK i 2007. Se fotnote. Her skyldte man på uår, men de fikk nok regn. Kanskje var det mer mangel på erfaring fra afrikansk landbruk som var årsaken, for på naboåkrene, som ble sådd i tide, opplevde man ikke det samme uåret, se det nederste bildet til venstre. Mange som har gitt penger til SHV i den gode tro at de skulle komme sykehuset til gode, har altså vært med på å dekke farmens betydelige underskudd i 2007. I følge CMI- rapporten (s. 14) er underskuddet ikke dekket av HLH, følgelig må det være dekket av SHV. Vet  givere til SHV dette? Dessuten: Hvis SHV ikke hadde måttet bruke 1,4 mill NOK av innsamlede midler til å dekke farmens underskudd, hvem hadde da fått disse pengene? I realiteten tapte sykehuset pengene likevel. 

2008

Til tross for tapet i 2007 valgte HDC å så hvete i Hanang- distriktet også i 2008, men da i langt mindre målestokk med et areal på i underkant av 1000 mål. Dessverre fikk HDC ikke bruke den jorda som var opparbeidet året før på Setchet- farmen, og igjen måtte nytt land brytes. Dessverre var det i 2008- sesongen generelt noe lite nedbør så drifta gikk med et lite tap også i 2008. Å drive uten egne maskiner når alt må leies inn, blir for kostnadskrevende i år med under normal nedbør.

2009

I 2009- sesongen har styret i HDC valgt ikke å så hvete. Den økonomiske risikoen er for stor når alt må leies inn, og jord som ikke har vært drevet på flere år, må brytes opp.

I stedet vil HDC bruke betydelige ressurser på informasjon. Dette nettstedet er et eksempel på det. I tillegg vil HDC med de lovlige midler som står til disposisjon arbeide for at rettssaken i Tanzania mot HLH/SHV om eiendomsretten til Mulbadaw- farmen og servicesenteret skal komme til realitetsbehandling i retten.  


Fotnote: Sitat fra CMI- rapporten s. 14 (beløpene er i TSH) :

"In the 12-month period from August 2006, the income and

expenditure from the farm have been:

• Income 295,955,653/=

• Expenditure 623,426,059/=

• Loss 327,470,406/=

This loss has not affected the economic situation of the hospital."