Haydom Development Company (HDC) er interessert i å komme i kontakt med samarbeidspartnere som kan tenke seg å være med på å arbeide for å oppfylle selskapets mål.

Ta kontakt her: post@haydom-dc.com

Hjem HDCs styre Bakgrunnen for HDC HDCs mål og visjoner HDCs erfaringer
HDCs hvetemark med Hanang- fjellet i bakgrunnen. Vil du eller dere være med på dette? 

Daglig leders spalte

Josephine’s story  (på engelsk)  
Om legestudentene som mistet sitt stipend fra Haydomsykehuset.
Om konflikten mellom HDC og Haydomsykehuset/Stiftelsen Haydom venner.
Om HDCs nettsted
Aktuelle linker
 

 

Behov for samarbeidspartnere

Det framgår av headingen på HDCs nettsier at HDC er interessert i å komme i kontakt med samarbeidspartnere som kan tenke seg å være med på å arbeide for å oppfylle selskapets mål. Vi har ingen klare forutsetninger på hva et eventuelt samarbeid kan bestå i, og tar gjerne i mot gode idéer og forslag.

HDC  ber imidlertid ikke om noen økonomisk bistand til drift av selskapet. Unntak er en eventuell beskjeden støtte til studentene som mistet sitt HLH- stipend og støtte til utdanningsstipend. I denne sammenheng har HDC blitt spurt spesifikt om hjelp. Det er viktig å understreke at HDC ønsker ikke, og har heller ikke kapasitet til å drive eller administrere utstrakt veldedighet basert på gaver. HDCs primære mål er å kunne drive økonomisk lønnsom landbruksvirksomhet. Et overskudd fra denne virksomheten vil så bli brukt til å understøtte bærekraftig utvikling i distriktet samt støtte Haydom- sykehuset økonomisk.

På grunn av at HDC ble frarøvet sine eiendommer i 2006, har selskapet nå ingen egne eiendommer å drive landbruksvirksomhet på. Formodentlig vil det kunne være mulig innen overskuelig framtid å få kjøpt jord i Hanang- distriktet eller et av nabodistriktene. Da melder det seg et behov for finansiering i form av lån til selskapet med pant i eiendom. Da vil det også være bruk for personer med erfaring fra afrikansk landbruk og god kulturforståelse.