Haydom Development Company (HDC) er interessert i å komme i kontakt med samarbeidspartnere som kan tenke seg å være med på å arbeide for å oppfylle selskapets mål.

Ta kontakt her: post@haydom-dc.com

Hjem HDCs styre Bakgrunnen for HDC HDCs mål og visjoner HDCs erfaringer
Avisinnlegget gjengitt til høyre var framprovosert av et innlegg i "Fædrelandsvennen" noen dager før undertegnet av "Mama Kari", dvs. Kari Evjen Olsen som er mor til Øystein Evjen Olsen. Hennes innlegg var igjen en kommentar til et intervju med Halvdan Jakobsen dagen før i Fædrelandsvennen. Ingen av disse innleggene er tatt med i denne sammenheng i det de tre valgte innleggene (2x Tednes og Olsens lange innlegg) antas å være dekkende for de synspunkter som "Fædrelandsvennen" har latt komme på trykk. Avisene "Fædrelandsvennen" og "Lindesnes" nektet å trykke en kronikk skrevet av Tednes i april 2008.

Daglig leders spalte

Josephine’s story  (på engelsk)  
Om legestudentene som mistet sitt stipend fra Haydomsykehuset.
Om konflikten mellom HDC og Haydomsykehuset/Stiftelsen Haydom venner.
Om HDCs nettsted
Aktuelle linker

 HDC hevder at:

Okkupasjonen av Mulbadaw- farmen og servicesenteret 12 aug. 2006 var ulovlig  selvtekt.
De okkuperte eiendommene må derfor straks leveres tilbake til HDC.
Haydom Lutheran Hospital (HLH) og Stiftelen Haydoms Venner (SHV) var og er ansvarlige for selvtekten.
Haydomdirektør Øystein Olsen var i flere sammenhenger i 2006 illojal overfor HDC og resten av styret i HDC mens han var styreleder i selskapet.
Haydomdirektør Øystein Olsen feilinformerer i en pressemelding publisert i sept  2006.
SHV oppfylte i 2006 ikke finansieringstilsagnet som var gitt til HDC.
Selskapsformen til foretaket som de okkuperte eiendommene nå drives etter, er ikke i samsvar med gjeldende tanzaniansk lovgivning for slik næringsvirksomhet.

HDC hevder ikke at:

Det har forekommet korrupsjon i forbindelse med rettssaken HDC har reist mot HLH/SHV i Tanzania om eiendomsretten til de okkuperte eiendommene.

HDC mener likevel at:

Det må foreligge begrunnet mistanke om at korrupsjon kan ha forekommet i relasjon til ovennevnte rettssak.

Les mer om hva HDC mener:

Link til side hvor HDCs utsagn ovenfor kort kommenteres og begrunnes.

Link til samleside med snarveger til mer omfattende artikler og innlegg om konfliktens forskjellige aspekter.

 

 

Kjetil Tednes i "Fædrelandsvennen" 10. okt 2007

Åpent brev til Mama Kari

Det var med stor interesse jeg 6. oktober i Fædrelandsvennen leste ditt avisinnlegg fra Haydom allerede dagen etter at Halvdan Jakobsen i samme avis ble intervjuet om det utrolige militsangrepet på Mulbadaw Farm og verksted i Tanzania. Du er så langt den eneste med tilknytning til ledelsen på Haydom som har stått fram i avisen, og jeg skriver derfor dette brevet til deg. Du vil ikke føre avispolemikk mot Jakobsen, men er det ikke nettopp det du gjør med ditt innlegg? Du kommer med flere diskutable påstander som vi eventuelt kan komme tilbake til ved et senere høve.

Du unnlater imidlertid behendig å kommentere Jakobsens helt sentrale og opprivende opplysning om den væpnede militsens tvangsbruk under trussel av vold, men skriver med henvisning til Halvdan Jakobsens påstander: ”Alt i artikkelen er så lite sant som det går an å få det til”.. Nå tror jeg ikke du lyver bevisst, Mama Kari, men du burde øyensynlig ha snakket mer med din sønn Øystein før du beskylder Halvdan Jakobsen for å fare med løgn. Jakobsens sensasjonelle påstander om angrepet på Mulbadaw Farm og verksted kan om nødvendig bevitnes av mange, og alle disse kan ikke lyve. Jeg ber deg derfor om å undersøke hva som egentlig skjedde, og deretter svare meg på følgende spørsmål:

  1. Er det riktig at en gruppe på over 20 uniformerte militsmedlemmer i det minste bevæpnet med synlige politikøller den 12. august 2006 gikk til angrep på og tok kontrollen over Mulbadaw Farm og verksted i Hanang- distriktet Tanzania?
  2. Hvorfor ble angrepet iverksatt?
  3. Er det riktig at militsstyrken ble ledet av fungerende direktør ved Haydom-  hospitalet, dr. I. Malleyeck?
  4. Er det riktig at angrepet skjedde i samråd med din sønn, Øystein Evjen Olsen og Haydoms venner i Norge? Hvis ikke, hvilken rolle spilte de, og hvem andre hadde eventuelt ansvar for eller forhåndskjennskap til angrepet?
  5. Hvem betalte militsen, hvor mye penger tok militsen fra safen de tvang seg til å få åpnet, og hvor mye såkorn ble beslaglagt? Hva skjedde med pengene og såkornet?
  6. Er du enig med meg i at tvistespørsmål av den karakter vi her står overfor, må løses i rettsystemet i Tanzania og/eller Norge og ikke med  bruk av væpnet og uniformert milits, som tar seg til rette med trusler om tvangsmidler eller vold?
  7. Er du enig med meg i at bruk av væpnet og uniformert milits som truer med vold, ikke er forenelig med misjonsvirksomhet eller sykehusvirksomhet, og at de skyldige og ansvarlige må stå fram og øyeblikkelig trekke seg fra alt videre arbeid i forbindelse med Haydom- hospitalet?

Du har klart å svare på og kommentere Jakobsens påstander i løpet av et døgn fra bushen i Afrika, og da behersker du mye moderne teknologi. Derfor regner jeg med at det ikke vil ta deg særlig lang til å svare meg i avisen. Dersom du heller vil la din sønn, Øystein, svare på mine spørsmål, er det helt i orden for meg. Han er nok bedre kvalifisert.

Og til slutt, Mama Kari: Jeg håper du kan følge meg i min bønn om at bruk av tvang og trusler om vold for framtida ikke må få noen plass i norsk misjonsvirksomhet.                                                                                                 

Kjetil Tednes, Kristiansand

Link tilbake til Konflikten mellom HDC og HLH/SHV