Haydom Development Company (HDC) er interessert i å komme i kontakt med samarbeidspartnere som kan tenke seg å være med på å arbeide for å oppfylle selskapets mål.

Ta kontakt her: post@haydom-dc.com

Hjem HDCs styre Bakgrunnen for HDC HDCs mål og visjoner HDCs erfaringer
Minister Mary Nagu (Prime Minister's Office -Investment and Empowerment) har kommet med klar beskjed til eierne av Mulbadaw- farmen:
Slutt med å sprøyte ugrasmiddel fra fly.
Betal erstatning til naboene for det økonomiske tap som er oppstått.
Sats på å bygge gode relasjoner til de afrikanske naboene.
 

 

Nabokrangel på Mulbadaw

De afrikanske naboenes avlinger er ødelagt

I midt i januar 2015 var det en stor sak i den nasjonale tanzanianske kringkastingen, Tanzania Broadcasting Corporation (TBC), både i radio og på TV  om at flysprøyting av ugrasmiddel hadde ødelagt store arealer tilhørende Mulbadaw- farmens afrikanske naboer. Sprøytemidlet hadde kommet inn på naboenes spirende mais- og bønneåkre og drept de spirende nyttevekstene. 

Saken er behandlet på regjeringsnivå, og minister Mary Nagu (Prime Minister's Office -Investment and Empowerment) har kommet med klar beskjed til eierne av Mulbadaw- farmen:

Slutt med å sprøyte ugrasmiddel fra fly.
Betal erstatning til naboene for det økonomiske tap som er oppstått.
Sats på å bygge gode relasjoner til de afrikanske naboene.

HDC har fått opplyst at erstatningskravet foreløpig er på ca 280.000 kr i norsk valuta, men at det kan bli adskillig større når man har fått full oversikt over skadene, og om man får gjennomslag for at skader fra tidligere år også må dekkes av eierne av Mulbadaw- farmen. I praksis vil det si at Stiftelsen Haydoms Venner (SHV) i Norge må dekke erstatningen med innsamlede midler.

På hjemmesidene til Tanzania Broadcasting Corporation (TBC) er saken omtalt. Les den originale omtalen på Swahili her. Nedenfor følger en norsk oversetting:

"Manyara investor må betale nabobøndene kompensasjon

Minister ved Statsministerens kontor for investering og selvstendighet (empowerment), Dr Mary Nagu, har instruert eierne av Mulbadaw- farmen i Hanang distrikt i Manyara region, om at de er ansvarlig for tap meldt inn til myndighetene av nabobøndene.

Minister Mary Nagu har avgitt en uttalelse etter å ha mottatt klager fra innbyggerne i nabolandsbyen Dajameda, om at det fra fly er brukt et sprøytemiddel som helt har ødelagt naboenes avlinger. Vanligvis brukes sprøytemidlet før frøspiring for å drepe ugress. Naboområdet, som er ødelagt, er på mer enn 130 acres (520 mål) med spirende mais og bønner.  

Mulbadaw- farmens eiere, representert ved farmens afrikanske manager Alphonse Mnyawi, har innrømmet tekniske feil under prøvestrøyting med ugrasmidlet fra fly.

Etter hendelsen har minister Mary Nagu instruert eierne av Mulbadaw- farmen om at slike hendelser ikke må gjenta seg, og om å kompensere de lokale nabobøndene for de økonomiske tap som er oppstått.

Det er femte året på rad at slik sprøyting har skjedd på Mulbadaw- farmen, og at det oppstår skader nos de lokale nabobøndene. Dette har medført matmangel og økonomisk tap i flere år.

Ministeren mener eierne av Mulbadaw- farmen må slutte med å påføre naboene slike skader, og sprøyting av ugrasmiddel fra fly må opphøre. I stedet må eierne av Mulbadaw- farmen satse på å bygge goder relasjoner til sine afrikanske naboer."

Daglig leders spalte

Josephine’s story  (på engelsk)  
Om legestudentene som mistet sitt stipend fra Haydomsykehuset.
Om konflikten mellom HDC og Haydomsykehuset/Stiftelsen Haydom venner.
Om HDCs nettsted
Aktuelle linker

 HDC hevder at:

Okkupasjonen av Mulbadaw- farmen og servicesenteret 12 aug. 2006 var ulovlig  selvtekt.
De okkuperte eiendommene må derfor straks leveres tilbake til HDC.
Haydom Lutheran Hospital (HLH) og Stiftelen Haydoms Venner (SHV) var og er ansvarlige for selvtekten.
Haydomdirektør Øystein Olsen var i flere sammenhenger i 2006 illojal overfor HDC og resten av styret i HDC mens han var styreleder i selskapet.
Haydomdirektør Øystein Olsen feilinformerer i en pressemelding publisert i sept  2006.
SHV oppfylte i 2006 ikke finansieringstilsagnet som var gitt til HDC.
Selskapsformen til foretaket som de okkuperte eiendommene nå drives etter, er ikke i samsvar med gjeldende tanzaniansk lovgivning for slik næringsvirksomhet.

HDC hevder ikke at:

Det har forekommet korrupsjon iom hva skjer på forbindelse med rettssaken HDC har reist mot HLH/SHV i Tanzania om eiendomsretten til de okkuperte eiendommene.

HDC mener likevel at:

Det må foreligge begrunnet mistanke om at korrupsjon kan ha forekommet i relasjon til ovennevnte rettssak.

Les mer om hva HDC mener:

Link til side hvor HDCs utsagn ovenfor kort kommenteres og begrunnes.

Link til samleside med snarveger til mer omfattende artikler og innlegg om konfliktens forskjellige aspekter.