Haydom Development Company (HDC) er interessert i å komme i kontakt med samarbeidspartnere som kan tenke seg å være med på å arbeide for å oppfylle selskapets mål.

Ta kontakt her: post@haydom-dc.com

Hjem HDCs styre Bakgrunnen for HDC HDCs mål og visjoner HDCs erfaringer
Okkupantene på Mulbadaw- farmen har etter nesten 4 år ikke klart å etablere noe formelt eierselskap. 
En ny administrasjon på HLH synes mulig. 

Disse to forholdene kan gjøre det lettere å komme i dialog om eierkonflikten.

Daglig leders spalte

Josephine’s story  (på engelsk)  
Om legestudentene som mistet sitt stipend fra Haydomsykehuset.
Om konflikten mellom HDC og Haydomsykehuset/Stiftelsen Haydom venner.
Om HDCs nettsted
Aktuelle linker

 HDC hevder at:

Okkupasjonen av Mulbadaw- farmen og servicesenteret 12 aug. 2006 var ulovlig  selvtekt.
De okkuperte eiendommene må derfor straks leveres tilbake til HDC.
Haydom Lutheran Hospital (HLH) og Stiftelen Haydoms Venner (SHV) var og er ansvarlige for selvtekten.
Haydomdirektør Øystein Olsen var i flere sammenhenger i 2006 illojal overfor HDC og resten av styret i HDC mens han var styreleder i selskapet.
Haydomdirektør Øystein Olsen feilinformerer i en pressemelding publisert i sept  2006.
SHV oppfylte i 2006 ikke finansieringstilsagnet som var gitt til HDC.
Selskapsformen til foretaket som de okkuperte eiendommene nå drives etter, er ikke i samsvar med gjeldende tanzaniansk lovgivning for slik næringsvirksomhet.

HDC hevder ikke at:

Det har forekommet korrupsjon i forbindelse med rettssaken HDC har reist mot HLH/SHV i Tanzania om eiendomsretten til de okkuperte eiendommene.

HDC mener likevel at:

Det må foreligge begrunnet mistanke om at korrupsjon kan ha forekommet i relasjon til ovennevnte rettssak.

Les mer om hva HDC mener:

Link til side hvor HDCs utsagn ovenfor kort kommenteres og begrunnes.

Link til samleside med snarveger til mer omfattende artikler og innlegg om konfliktens forskjellige aspekter.

 

 

Nye muligheter?

Ingen tanzanianske selskap
Avtalen mellom HLH og FOH viser at det enda ikke er etablert noen lovlige formelle tanzanianske selskap for å eie og/eller drive den okkuperte Mulbadaw- farmen med mindre dette har skjedd etter at avtalen ble inngått. Innholdet av avtalen mellom HLH og SHV gjør det klart at SHV i praksis vil ha administrativ kontroll over alle eiendommene i fremtiden dersom de klarer å etablere de nødvendige selskapene i Tanzania. Dette er med på å understreke det HDC har hevdet siden oppstarten av dette nettstedet i februar 2009: Norsk kontroll over de berørte tanzanianske eiendommene fra SHV er helt overordnet for de toneangivende premissleverandørene i SHV (Kjell G. Knutsen og Olav Myklatun), selv om dette i realiteten er i strid med tanzaniansk lovgivning.

Ny administrasjon på HLH?
Som eier av HLH, har  den evangelisk-lutherske kirka i Tanzaniania (ELCT), Mbulu bispedømme, nylig annonsert stillingen som administrerende medisinsk direktør ved HLH for en ny femårs- periode. I kunngjøringen er det gjort klart at ny administrerende medisinsk direktør må inneha spesialistkompetanse i en klinisk medisinsk disiplin. Nåværende direktør Olsen, har ikke en slik kompetanse.  I følge pålitelige kilder er Olsen er ikke blant søkerne ved utløpet av søknadsfristen 21. mai 2010, men det finnes andre kvalifiserte søkere. Dette åpner muligheten for en ny administrasjon ved HLH.

Dialog?
De to ovennevnte forholdene kan forhåpentligvis gjøre det lettere å komme i dialog med gode krefter som ønsker å finne en fredelig og omforent løsning på eierkonflikten. HDC er på kort varsel klar til å ta ansvar og fortsette der vi ble tvunget ut for nesten  fire år siden.