Haydom Development Company (HDC) er interessert i å komme i kontakt med samarbeidspartnere som kan tenke seg å være med på å arbeide for å oppfylle selskapets mål.

Ta kontakt her: post@haydom-dc.com

Hjem HDCs styre Bakgrunnen for HDC HDCs mål og visjoner HDCs erfaringer
HDC ønsker dr Olav Espegren velkommen som ny direktør ved HLH, og ser fram til et godt og konstruktivt samarbeid.

Daglig leders spalte

Josephine’s story  (på engelsk)  
Om legestudentene som mistet sitt stipend fra Haydomsykehuset.
Om konflikten mellom HDC og Haydomsykehuset/Stiftelsen Haydom venner.
Om HDCs nettsted
Aktuelle linker

 HDC hevder at:

Okkupasjonen av Mulbadaw- farmen og servicesenteret 12 aug. 2006 var ulovlig  selvtekt.
De okkuperte eiendommene må derfor straks leveres tilbake til HDC.
Haydom Lutheran Hospital (HLH) og Stiftelen Haydoms Venner (SHV) var og er ansvarlige for selvtekten.
Haydomdirektør Øystein Olsen var i flere sammenhenger i 2006 illojal overfor HDC og resten av styret i HDC mens han var styreleder i selskapet.
Haydomdirektør Øystein Olsen feilinformerer i en pressemelding publisert i sept  2006.
SHV oppfylte i 2006 ikke finansieringstilsagnet som var gitt til HDC.
Selskapsformen til foretaket som de okkuperte eiendommene nå drives etter, er ikke i samsvar med gjeldende tanzaniansk lovgivning for slik næringsvirksomhet.

HDC hevder ikke at:

Det har forekommet korrupsjon i forbindelse med rettssaken HDC har reist mot HLH/SHV i Tanzania om eiendomsretten til de okkuperte eiendommene.

HDC mener likevel at:

Det må foreligge begrunnet mistanke om at korrupsjon kan ha forekommet i relasjon til ovennevnte rettssak.

Les mer om hva HDC mener:

Link til side hvor HDCs utsagn ovenfor kort kommenteres og begrunnes.

Link til samleside med snarveger til mer omfattende artikler og innlegg om konfliktens forskjellige aspekter.

 

 

Dr Olav Espegren ny direktør på Haydom

Utlysningen av stillingen som "Managing Medical Director" ved haydomsykehuset for en ny 5- års periode hadde søknadsfrist 21.mai 2010. I utlysningsteksten til Evangelical Lutheran Church of Tanzania (ELCT) var det bl.a. stilt krav om at ny direktør måtte være lege med spesialistkompetanse innen et fagområde av klinisk medisin, måtte kunne snakke flytende swahili samt ha bred erfaring som sykehusadministrator.

Etter det HDC kjenner til har dr Olav Espegren søkt, fått og takket ja til stillingen. Dr Espegren er født i 1942 og utdannet lege ved universitetet i Oslo. Han er spesialist i klinisk psykiatri, og har særlig arbeidet med rusproblematikk. Nå er han  pensjonert fra sin tidligere stilling som seksjonsoverlege ved Sørlandet sykehus. I løpet av yrkeskarrieren har dr Espegren tilbrakt til sammen ca 5 år som lege ved haydomsykehuset, og også fungert som direktør der. Han har i tillegg engasjert seg i sykehusadministrasjon i Hong Kong. Dr Olav Espegren fikk kongens  fortjenestemedalje i gull i 2008.

HDC ønsker dr Olav Espegren velkommen som ny direktør ved HLH, og ser fram til et godt og konstruktivt samarbeid.